နှုတ်ခမ်းနီမျက်နှာဖုံး

  • Lip mask

    နှုတ်ခမ်းနီမျက်နှာဖုံး

    နှုတ်ခမ်းမျက်နှာဖုံးသည်“ မျက်နှာဖုံး” ဖြစ်သည်။ နှုတ်ခမ်းမျက်နှာပြင်သည်ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အစိုဓာတ်ပါဝင်သောအရာဝတ္ထုများအတွက်နှုတ်ခမ်းမျက်နှာပြင်အများစုဖြစ်သည်။ moisturizing softening သည်နှုတ်ခမ်းမျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အသက်ကြီးသည့် cutin ကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းနှင့်တောက်ပမှုကိုအာဟာရဖြည့်ပေးခြင်း၊