သရက်သီး

  • Mascara

    သရက်သီး

    eyelash clip သည်မျက်တောင်အမြစ်၏အနေအထားတွင်ရှိနေပြီးနောက်သို့ညင်ညင်သာသာအထက်သို့ကွေးခြင်း၊ အများအားဖြင့်ယူထားသောအပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲခြားခြင်း၊ မျက်တောင်အမြီးနှင့်ပိုမိုနီးကပ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုအလင်းရောင်ပေးခြင်း၊ မဟုတ်ရင်။